Enkäter

Det här ska du tänka på när du väljer enkätverktyg

Att välja rätt enkätverktyg kan vara avgörande. Det kan låta drastiskt, men väljer du fel modell riskerar du att få lägga mer tid än nödvändigt eller få enkäter med otydliga resultat. Vi har därför satt ihop en liten lathund när du funderar på vilket enkätverktyg som passar dig bäst. 

Färre än 5 enkäter per år

För dig som gör under fem enkäter per år är det viktigaste att du får rätt stöd. Att göra undersökningar så pass sällan innebär att det varje gång blir en lång startsträcka. Lösningen för dig blir därför inte att hitta ett enkätverktyg, utan att hitta en partner. Någon som kan hantera undersökningarna åt dig men också ta fram analysunderlag som spar tid och underlättar insiktsarbetet.

Ställ krav på korstabeller och grafer i er egna PowerPoint-mall. På sikt kommer det vara den mest kostnadseffektiva lösningen som ger högkvalitativa resultat och spar interna resurser. Både du och dina kunder kommer att bli imponerade över vilket bra underlag ni har att utgå ifrån.

5-20 enkäter per år

Om du gör en eller ett par enkäter i månaden vill du göra det enkelt att skapa enkäter och få ut resultaten utan att det tar för mycket interna resurser.

I det enkätverktyg ni väljer ska du enkelt kunna göra analyser och få ut de rapporter ni behöver utan att klippa och klistra ihop rapporten för hand. Ställ krav på att verktyget ska kunna inkludera resultat från tidigare undersökningar som jämförelse i rapporten. Enkätverktyget bör också bra stöd för de statistiska beräkningar och visualiseringar ni i dagsläget kanske sköter i andra verktyg.

Se också till att ni får hjälp med att använda och anpassa verktyget efter hur ni är vana att arbeta, så att ni inte bara köper tillgång till en plattform utan att veta hur den används på bästa sätt. 

Ett användarvänligt system med kraftfulla analysfunktioner ger dig och dina medarbetare de bästa förutsättningarna för att göra bra undersökningar. Gör det enkelt att ta fram relevanta underlag utan att behöva lägga onödig tid på manuellt arbete. 

Fler än 20 enkäter per år

För dig som har undersökningar som en del av din primära verksamhet har du sannolikt redan ett enkätverktyg. Här handlar det snarare om att hitta en långsiktig partner med en plattform som kan hjälpa dig att automatisera processen från enkät till rapport. Vare sig det gäller varumärkesundersökningar, medarbetarundersökningar, kundundersökningar eller kampanjmätningar kan ni spara resurser, öka lönsamhet och snabba på leveransen genom att automatisera rapportframställningen.

Ställ krav på att få hjälp med fortsätta kunna leverera rapporter med er unika profil men på ett mer automatiserat sätt. Möjligheten ska finnas att ladda upp PowerPoint-mallar direkt i systemet för att omedelbart få rätt utseende på rapporten och minimera klippande och klistrandet. 

Jobbar ni med att skapa t.ex. landsrapporter, enhetsrapporter eller liknande ska verktyget ha stöd för massrapportering. Jobbar ni mycket med öppna svar, se till att verktyget har smarta lösningar för öppen-svars-kodning. Verifiera också att enkätverktyget har stöd för de statistiska beräkningar och visualiseringar ni är vana vid. Det kan handla om allt från signifikanstester och korrelationsanalyser till priomatriser och ordmoln.

Genom att automatisera vägen från enkät till rapport får du mer tid till att analysera och skapa riktigt vassa underlag till dina kunder. Se till att lägga din tid och energi på det som gör att du och din verksamhet skiljer er från mängden och låt systemet göra resten.

Välj inte bara rätt enkätverktyg, välj rätt partner

Oftast handlar det inte bara om vilket enkätverktyg du ska använda utan även om den partner du väljer att samarbeta med. Du vill ha en partner som förstår din verksamhet och dina utmaningar och som kan leverera lösningar på problem du inte ens visste att du hade. 

Du vill dessutom ha en partner som står stadigt och som kan hjälpa dig att växa och utvecklas över tid. Sådana partners växer inte på träd, eftersom det krävs många års erfarenhet för att bygga upp nödvändig kunskap. 

Vårt tips är att börja se till vilka som redan hjälpt andra företag att uppnå det du vill. Med 20 års erfarenhet av att effektivisera undersökningsbranschen vet vi vilken lösning som är den effektivaste för olika företag. Det är därför vi med säkerhet kan säga att valet av både partner och enkätverktyg är betydligt viktigare än du tror.