VANLIGA FRÅGOR & SVAR

FAQ

Har du frågor? Vi har svar!

Inte på allt, kanske. Men på en hel del. Börja med att kika här på de frågor vi oftast får från våra kunder. Hittar du inte svar på det du söker, hör av dig!  Till kontaktsidan.

Har ni koll på GDPR?

Vi älskar GDPR och har full koll på vad lagen innebär för dig som genomför enkätundersökningar. Känn dig trygg i att inte missa något kring laglig grund för personuppgiftsbehandling, anonymisering och samtycke.

Till att börja med skriver vi alltid personbiträdesavtal med dig som kund där tydligt beskriver personuppgiftshanteringen från början till slut. Vi hjälper dig sedan gärna formulera enkla och tydliga beskrivningar till dina deltagare som beskriver hur, varför och hur länge deras personuppgifter hanteras.

När undersökningen är slutförd har vi automatiserade lösningar för att kirurgiskt anonymisera datan utan att förlora möjligheten till framtida analys.

Vårt system är från grunden byggt för säker hantering av personuppgifter och lagring sker i Sverige av svenskägda företag.

Vad ska jag tänka på när det gäller GDPR?

GDPR-checklista för dig som jobbar med undersökningar:

  • Samla inte in onödiga uppgifter
  • Radera uppgifter när undersökningen är slutförd
  • Informera tydligt om ”vem, vad, varför och hur länge”
  • Beskriv tydligt den lagliga grunden för behandlingen
  • Sätt upp rutiner för radering av personlig data
  • Skapa ett register över personuppgiftsbehandlingar
  • Behandla inte känslig data utan explicit samtycke
  • Etablera avtal med underleverantörer och beställare
  • Skapa tydliga dokument som visar hur GDPR efterlevs

Kan ni göra e-postutskick från vår egna domän?

Vi kan integrera hela vårt system mot er domän vilket innebär att allt som möter era kunder och deltagare möter är er egna domän (mail, enkätlänkar och rapportportal). Vi tar kontakt den som ansvarar för er domän och hjälper till att se till att alla inställningar som behövs blir rätt. Vårt fasta pris är 30 000 kr och då ingår säkerhetscertifikat, er egna server för enkäter och rapportportaler samt ett eget IP för mailutskick.

Hur fungerar det med enkäter på flera språk?

Att korrläsa en enkät på mandarin eller arabiska är inte helt enkelt för de flesta. Därför har vi tagit fram en automatiserad process för enkätöversättningar för att undvika manuella misstag.

När enkäten tagits fram och godkänts på ett av språken exporteras samtliga texter i Excel-format. Filen skickas sedan till en professionell översättare som översätter texterna. Den översatta filen importeras tillbaka i systemet automatiskt och inga klipp-och-klistra-fel kan smyga sig in.

Alla språk hanteras inom samma projekt och därför behöver logik som är samma för alla bara kontrolleras för ett av språken.

Rapporter kan produceras på t.ex. engelska för alla länder, eller så används samma rapportmall för att producera en rapport per språk.

Är ni ett undersökningsföretag?

Nej, de är kunder till oss. Vi formulerar inte frågor och säljer inte analys. Vi passar bäst att jobba med om du vet vilka frågor du vill ställa och själv vill analysera resultatet. Vi hjälper undersökare, analytiker och insiktsavdelningar att automatisera vägen från enkäter till rapporter.

Kan jag själv sätta upp enkäter i ert verktyg?

Inga problem! Några av Sveriges bästa undersökare jobbar i vårt undersökningssystem. De sätter upp allt från löpande marknadsundersökningar till Sveriges största medarbetarundersökningar där rapporter skapas och distribueras till tusentals rapportmottagare.
Om du sätter upp enkäter mer sällan kan du istället låta någon av våra enkätproffs göra det åt dig.

Vilka typer av enkätundersökningar jobbar ni med?

Vi hjälper undersökningsföretag, konsulter, myndigheter och insight-avdelningar med alla typer av enkäter: Medarbetarundersökningar, Kundundersökningar, Varumärkestrackings, Webbpanelundersökningar, Pulsmätningar, Benchmarkstudier, Rekrytering till fokusgrupper, Löpande kundundersökningar, Excel-filsinsamling, Branschstatistikinsamling.You name it…

Kan ni hjälpa mig med att analysera resultaten?

Vi kan hjälpa dig genom att ta fram tydliga och bra visualiseringar och korstabeller så att du så enkelt som möjligt kan analysera resultatet. Vill du ha mer hjälp, tex en skriftlig rapport eller någon som kommer till er och har en dragning av resultaten och slutsatser? Vi arbetar med många duktiga undersökningsföretag och konsulter och kan ge dig tips på experter att kontakta om du vill ha mer hjälp.

Vilken insamlingsmetod rekommenderar ni? Mail, SMS, telefon eller panel?

Vi är öppna för alla typer av insamlingsmetoder och hjälper dig gärna hitta den bästa metoden utifrån ditt undersökningssyfte.
För medarbetarstudier når man oftast högst svarsfrekvens med inbjudan via mail och påminnelse via SMS. Kundundersökningar kan vara klokt att genomföra genom befintliga kontaktkanaler t.ex. i samband med köp eller projektavslut. I andra hand kan telefonintervjuer vara något att överväga. När du har målgrupp du inte har tidigare kontakt med är en panel av personer som gärna svara på undersökningar att föredrar.

Kan ni hjälpa mig med att formulera frågor?

Vi är gärna bollplank om du vill ha feedback på dina frågor, men du behöver ta fram ett första underlag. Behöver du hjälp även med det? Vi kan tipsa dig om några av Sveriges bästa undersökare (som råkar vara våra kunder).

Jag har genomfört en undersökning i ett annat enkätsystem, nu har jag ett helvete att producera bra tabeller och rapporter – kan ni hjälpa mig?

Yes, vi kan bygga dashboards, korstabeller och PowerPoint-rapporter utifrån en rådatafil i Excel eller SPSS-format. Även om vi inte genomfört undersökningen i våra system.