VANLIGA FRÅGOR & SVAR

FAQ

Har du frågor? Vi har svar!

Inte på allt, kanske. Men på en hel del. Börja med att kika här på de frågor vi oftast får från våra kunder. Hittar du inte svar på det du söker, hör av dig!  Till kontaktsidan.

Har ni koll på GDPR?

Vi älskar GDPR och har full koll på vad lagen innebär för dig som genomför enkätundersökningar. Känn dig trygg i att inte missa något kring laglig grund för personuppgiftsbehandling, anonymisering och samtycke.

Till att börja med skriver vi alltid personbiträdesavtal med dig som kund där tydligt beskriver personuppgiftshanteringen från början till slut. Vi hjälper dig sedan gärna formulera enkla och tydliga beskrivningar till dina deltagare som beskriver hur, varför och hur länge deras personuppgifter hanteras.

När undersökningen är slutförd har vi automatiserade lösningar för att kirurgiskt anonymisera datan utan att förlora möjligheten till framtida analys.

Vårt system är från grunden byggt för säker hantering av personuppgifter och lagring sker i Sverige av svenskägda företag.

Vad ska jag tänka på när det gäller GDPR?

GDPR-checklista för dig som jobbar med undersökningar:

 • Samla inte in onödiga uppgifter
 • Radera uppgifter när undersökningen är slutförd
 • Informera tydligt om ”vem, vad, varför och hur länge”
 • Beskriv tydligt den lagliga grunden för behandlingen
 • Sätt upp rutiner för radering av personlig data
 • Skapa ett register över personuppgiftsbehandlingar
 • Behandla inte känslig data utan explicit samtycke
 • Etablera avtal med underleverantörer och beställare
 • Skapa tydliga dokument som visar hur GDPR efterlevs
 • Skicka aldrig listor med personuppgifter via e-mail
 • Använd två-faktor-inloggning i system för personuppgifter

Kan ni göra e-postutskick från vår egna domän?

Vi kan integrera hela vårt system mot er domän vilket innebär att allt som möter era kunder och deltagare möter är er egna domän (mail, enkätlänkar och rapportportal). Vi tar kontakt den som ansvarar för er domän och hjälper till att se till att alla inställningar som behövs blir rätt. Vårt fasta pris är 30 000 kr och då ingår säkerhetscertifikat, er egna server för enkäter och rapportportaler samt ett eget IP för mailutskick.

Hur fungerar det med enkäter på flera språk?

Att korrläsa en enkät på mandarin eller arabiska är inte helt enkelt för de flesta. Därför har vi tagit fram en automatiserad process för enkätöversättningar för att undvika manuella misstag.

När enkäten tagits fram och godkänts på ett av språken exporteras samtliga texter i Excel-format. Filen skickas sedan till en professionell översättare som översätter texterna. Den översatta filen importeras tillbaka i systemet automatiskt och inga klipp-och-klistra-fel kan smyga sig in.

Alla språk hanteras inom samma projekt och därför behöver logik som är samma för alla bara kontrolleras för ett av språken.

Rapporter kan produceras på t.ex. engelska för alla länder, eller så används samma rapportmall för att producera en rapport per språk.

Är ni ett undersökningsföretag?

Nej, de är kunder till oss. Vi formulerar inte frågor och säljer inte analys. Vi passar bäst att jobba med om du vet vilka frågor du vill ställa och själv vill analysera resultatet. Vi hjälper undersökare, analytiker och insiktsavdelningar att automatisera vägen från enkäter till rapporter.

Kan jag själv sätta upp enkäter i ert verktyg?

Inga problem! Några av Sveriges bästa undersökare jobbar i vårt undersökningssystem. De sätter upp allt från löpande marknadsundersökningar till Sveriges största medarbetarundersökningar där rapporter skapas och distribueras till tusentals rapportmottagare.
Om du sätter upp enkäter mer sällan kan du istället låta någon av våra enkätproffs göra det åt dig.

Vilka typer av enkätundersökningar jobbar ni med?

Vi hjälper undersökningsföretag, konsulter, myndigheter och insight-avdelningar med alla typer av enkäter: Medarbetarundersökningar, Kundundersökningar, Varumärkestrackings, Webbpanelundersökningar, Pulsmätningar, Benchmarkstudier, Rekrytering till fokusgrupper, Löpande kundundersökningar, Excel-filsinsamling, Branschstatistikinsamling.You name it…

Kan ni hjälpa mig med att analysera resultaten?

Vi kan hjälpa dig genom att ta fram tydliga och bra visualiseringar och korstabeller så att du så enkelt som möjligt kan analysera resultatet. Vill du ha mer hjälp, tex en skriftlig rapport eller någon som kommer till er och har en dragning av resultaten och slutsatser? Vi arbetar med många duktiga undersökningsföretag och konsulter och kan ge dig tips på experter att kontakta om du vill ha mer hjälp.

Hur jobbar ni med redundans och säkerhetskopiering?

Våra servrar speglas i realtid till två andra fristående serverhallar sammanlänkade med en hastighet om 100 000 Mbit/s. Om en server eller serverhall går ner eller behöver uppdateras tar nästa serverhall över utan nertid för användare. (Lösningen möjliggörs av svenska Layer&Mesh och du kan läsa mer här https://www.layermesh.se/. Deras lösning har ingen single-point-of-failure.)

Samtliga projektdatabaser har alltid minst tre återställningspunkter motsvarande de tre senaste dagarna som projektet förändrats. Vid behov eller misstag kan projektet med ett knapptryck i sin helhet återställas till valfri återställningspunkt.

De tre återställningspunkterna säkerhetskopieras i sin tur till en annan helt fristående serverhall som i sin tur har ett separat backup-system. I det mycket osannolika fallet att en server korrumperas kan nya servrar tas i drift och all relevant data återställas inom 60 minuter.

Vilken insamlingsmetod rekommenderar ni? Mail, SMS, telefon eller panel?

Vi är öppna för alla typer av insamlingsmetoder och hjälper dig gärna hitta den bästa metoden utifrån ditt undersökningssyfte.
För medarbetarstudier når man oftast högst svarsfrekvens med inbjudan via mail och påminnelse via SMS. Kundundersökningar kan vara klokt att genomföra genom befintliga kontaktkanaler t.ex. i samband med köp eller projektavslut. I andra hand kan telefonintervjuer vara något att överväga. När du har målgrupp du inte har tidigare kontakt med är en panel av personer som gärna svara på undersökningar att föredrar.

Kan ni hjälpa mig med att formulera frågor?

Vi är gärna bollplank om du vill ha feedback på dina frågor, men du behöver ta fram ett första underlag. Behöver du hjälp även med det? Vi kan tipsa dig om några av Sveriges bästa undersökare (som råkar vara våra kunder).

Kan mina kunder ges direkt tillgång till data i undersökningarna?

Slutkunder kan via tvåstegssäkrad inloggning ges direkt tillgång till undersökningsprojekt i form av:

 • Enkät: Se, testa och exportera enkäten i sin helhet
 • Distribution: Importera och uppdatera deltagare, samt skicka inbjudningar och påminnelser
 • Data: Exportera enkätdata som text, Excel eller SPSS-fil.
 • Rapport: Ta del av aggregerade resultat i en skräddarsydd dashboard, tabellexport och PowerPoint-rapport.
 • Analys: Göra egna analyser och korstabuleringar med export till Excel eller PowerPoint.

Kundinloggningen är precis som resten av systemet från grunden byggt med GDPR i åtanke. Det innebär att personuppgifter är skyddade från obehörig eller oavsiktlig tillgång. Samtliga personuppgifter i ett projekt flaggas upp och därmed kan kunder ges full tillgång till data exklusive personuppgifter. Då personuppgifter flaggats upp kan också projektdatabaser enkelt anonymiseras fullständigt men samtidigt bebehålla fullständiga analysmöjligheter.

Genom att låta kunder importera deltagaruppgifter direkt i undersökningssystemet uppfylls också GDPR-principen om uppgiftsminimisering. Traditionellt skickas deltagaruppgifter med personuppgifter i bästa fall per krypterad fildelningstjänst och i värsta fall per okrypterad e-post. Kopior skapas då på avsändardatoe, avsändarens e-postserver, mottagarens e-postserver samt mottagarens dator, för att slutligen importeras i undersökningsplattformen. När deltagaruppgifterna istället importeras direkt i systemet undviks onödig duplicering. Kunden kan dessutom direkt i gränssnittet välja att bara dela nödvändiga personuppgifterna och undvika de som inte krävs för projektet, utan att modifiera sin källfil.