mallar
Vi automatiserar vägen från enkät till…

PowerPoint-rapporter

Skapar ni PowerPoint-rapporter manuellt genom att sida för sida klistra in grafer från Excel? Låt oss automatisera processen!

line bg
ico

Sluta klippa och klistra!

Vi automatiserar din PowerPoint-rapport. Snabbare leverans, med mindre risk för fel.

ico

Fokusera på resultatet. Automatisera rutinarbetet

Skapa enkäter är inte svårt. Att sammanställa resultaten är. Vi hjälper dig!

research_resultat

Känner du igen dig?

 • Ni har själva genomfört en enkätundersökning.
 • Ni vill själva analysera resultaten, men att klippa och klistra grafer till rapporter inte är det ni helst av allt lägger er tid på.
 • Känns inte värt att skaffa licens till en rapportplattform/visualiseringsverktyg för att bara avrapportera någon enkät per år.


Anlita oss så slipper ni lära er en rapportplattform men får:

icon
Snygga PowerPoints
icon
Kvalitetssäkra rapporter
icon
Snabb leverans
line bg
hierarki-dark

Många eller återkommande rapporter?

 • Behöver du skapa många liknande PowerPoint-rapporter (t.ex. en per organisation, land, enhet eller chef)?


 • Behöver uppdatera rapporterna återkommande (t.ex. varje år, kvartal eller månad)?


Vi kan skapa tusentals PowerPoints och automatisera uppdateringen!

graf-och-tabell-ljus

Relevanta jämförelser

Hjälp rapportmottagaren att hitta de viktigaste utvecklingsområdena genom att visa områden med störst skillnaden jämfört med snittet. Motivera genom rankinglistor som visar de starkaste enheterna på samma eller underliggande nivå. Peppa genom att visa de största positiva förändringarna sedan förra mätningen.

berakningar

Avancerade statistiska beräkningar

Vi möjliggör snabba insikter från undersökningen genom att visualisera samband och färgsätta signifikanta skillnader.

icon
Signifikans – Betona signifikanta skillnader med färger i båda tabeller och grafer.
icon
Korrelation – Visualisera samband med den totala nöjdheten i priomatriser
icon
Index / dimensioner – Räkna samman flera frågor till ett värde, t.ex. NKI.
icon
NPS – Visualisera skillnaden mellan negativa och positiva svar
icon
0-100-snitt – Räkna om genomsnitt till en 0-100-skala.
berakningar-x-3

Visualiserat för insikt

Vi hjälper er att skapa bra rapporter med bland annat:

icon
Färgade tabeller – Gör det lätt att identifiera starka och svaga värden genom att färgsätta tabeller
icon
Kombinerade grafer och tabeller – Kombinera grafdata ex. en temperaturgraf med tabelldata som jämförelser inom organisationen eller skillnad mot föregående mätning.
icon
Ordmoln – Presentera flera ordmoln på en sida som jämför svar från olika enheter
icon
Priomatriser – Ge mottagare sin egen unika priomatris som visar styrkor och prioriterade utvecklingsområden genom sambandanalys.
icon
Era speciella önskemål – vi hanterar de flesta graftyper som stöds i Microsoft Office
mallar

Rapporter i er mall

PowerPoint-rapporterna skapar vi i er organisations layout. Fonter och färger i graferna är enligt er design.

Så här enkelt är det

1. Underlag

Skicka in ert underlag

Allt vi behöver från er är:

 • Rådata från undersökningen (Excel/SPSS)
 • Enkätunderlag (PDF, Word eller Excel)
 • Er PowerPoint-mall
 • Vill ni att vi ska efterlikna en rapport ni tidigare skapat? Skicka den till oss!
När vi fått ert underlag tar vi ett uppstartsmöte och diskuterar era behov och idéer för rapporterna.

slide image 1
2. Rapportförslag

Vi tar fram ett rapportexempel


Vi tar fram ett rapportexempel som ni får godkänna innan vi tar fram slutliga rapporter. Vi vet vilka visualiseringar som fungerar bäst för olika frågetyper och vilka jämförelser som brukar vara relevanta att göra. Har ni skapat rapporter tidigare som ni vill att vi efterliknar så använder vi dem som grund för rapporten.

Inom ett par dagar har du en första rapportversion.

slide image 1
3. Rapportleverans

Vi skapar era rapporter


När vi väl har ett godkänt rapportförslag så skapar vi era rapporter.
Har ni en uppdaterad rådatafil? Inga problem – skicka den först så utgår vi från den när vi skapar de slutliga rapporterna.
Inom ett par dagar har du era färdiga rapporter!

slide image 1

Priser

PowerPoint-rapporter

Välj en av våra färdiga rapportmallar och ladda upp din data. Vi hjälper dig hela vägen.

Vill ni hellre göra jobbet läs mer om vår kraftfulla plattform.

Standardrapport

4 000

kr

En rapport ingår.
Ytterligare rapporter:

 • 500 kr /
  rapport < 10
 • 250 kr /
  rapport 11-25
 • 150 kr /
  rapport > 25
Datamängd

kr / projekt

Inget extra för datafil med upp till:

– 100 kolumner
– 1 000 rader

Därutöver:

 • 10 kr / kolumn
 • 1 kr / rad
Din rapport

25 000

kr

Vi skapar en rapport utifrån din förlaga.

Upp till:

 • 10 typer av visualiseringar
 • 100 rapportsidor

Om er PowerPoint-rapport inte passar in i paketen ovan kontakta oss gärna för en skräddarsydd offert. Vi beräknar våra priser med en kalkylator utifrån antal kolumner i datafilen, antal sidor i rapportmallen, antal rapporter vi skapar m.m..

Diskutera er PowerPoint-automatisering med oss!

Hör av dig så diskuterar vi effektivisering av just era rapporter.

Kontakt

 • Genom att “Skicka” godkänner jag att mina uppgifter hanteras enligt integritetspolicyn.