Automatisering

5 saker du inte ska göra manuellt år 2022

Jobbet som undersökare har under årens lopp blivit snabbare, smidigare och i många avseenden allt mer automatiserat. Det finns effektiva system för att hantera enkätundersökningar, databearbetning och visualisering – allt i samma plattform.

Men trots det sitter fortfarande många och knådar sin data manuellt i Excel och statistikprogram som SPSS och SAS, för att sedan klippa och klistra in data till grafer i PowerPoint och dashboards. Här kommer därför fem saker som du inte borde behöva göra manuellt 2022.

1. Slå samman olika variabler till index

Att skapa index är något som är mycket användbart när du vill redovisa resultat av olika undersökningar. Att slå samman olika variabler för att skapa dessa index är däremot något som tar tid och kan ge en hel del huvudbry.

Dagens teknik gör det möjligt att på ett enkelt, effektivt och mer eller mindre helt automatiserat sätt skapa index. Välj bara vilka variabler du vill ska ingå så räknar systemet ut resten. Tänk hur mycket tid mer tid du nu kan istället lägga på att strukturera din presentation för bästa effekt.

2. Skapa nya variabler för att beräkna andel positiva per fråga

I många fall finns det ett behov av att “knåda” din data, för att exempelvis kunna svara på hur stor andel av respondenter som ställt sig positiva i en viss fråga. För att göra det krävs att nya variabler skapas. Men att göra detta manuellt är både tråkigt och omständligt. Låt istället systemet göra det snabbt och enkelt så får du mer tid till att lära känna samt förstå dina kunder på djupet.

3. Beräkna medelvärde, konvertera till 0-100 skala eller NPS

Att ta fram medelvärden, konvertera till andra skalor eller beräkna NPS kan tyckas vara vardagsmat för alla undersökare. Så varför hantera den här återkommande processen manuellt? Låt ett intuitivt, snabbt och smart system hjälpa dig att med ett par enkla knapptryck göra alla beräkningar. Tiden du sparar kan du istället lägga på att hitta fler kunder som behöver dina tjänster.

4. Korrelationsberäkningar och viktning

Ofta beräknas korrelation för att studera samband mellan variabler och data viktas innan vidare analys. För att göra detta behöver vanligtvis analytikern exportera data från enkätverktyget till ett statistikprogram, tex SPSS eller SAS. När du slipper skeppa data mellan olika system får du istället tid över till att göra roligare saker, som att fakturera.

5. Skapa grafer manuellt från Excel-tabeller

Mycket finns att säga om Excel – detta kraftfulla verktyg som så gott som varenda undersökare idag använder sig av trots att det finns betydligt effektivare program på marknaden. Med mer moderna system kan du mycket enklare få fram grafer som ser ut precis som du vill ha dem, direkt i det program du vill ha dem – PowerPoint! Du kommer att spara massor av tid som du istället kan använda till att effektivisera andra delar i undersökningsprocessen.

Det finns med andra ord många saker du kan göra istället för att spendera tid med att hantera manuella uppgifter. Så, vad väntar du på? Kontakta oss på Research Automators så hjälper vi dig att automatisera din verksamhet med modern teknik.