Automatisering

Research Automators – när du vill ta ditt undersökningsföretag till nästa nivå

Driver du ett undersökningsföretag? Kämpar du med att hålla uppe lönsamheten? Oroar du dig för att viktiga nyckelpersoner ska lämna bolaget? Då kan det vara dags att se över dina rutiner och arbetsprocesser. 

Vi på Research Automators kan hjälpa dig att effektivisera verksamheten genom att automatisera manuella steg så att du kan lägga mer tid på att skapa mervärden. 

Egna system räcker ofta inte till

Många undersökningsföretag frågar sig hur de kan förbättra lönsamheten, öka kvaliteten och samtidigt bibehålla önskvärd flexibilitet. Att skapa ett eget system kan verka smart till en början. Men ofta blir det ett dyrt alternativ då man hela tiden måste underhålla och utveckla tekniken. Genom att se över alla processer och leveranser kan vi istället hjälpa dig hitta nya sätt att driva din undersökningsverksamhet. 

Automatisering ger mer tid till viktigare saker

Genom automatisering och effektivisering kan icke-vinstskapande och tidskrävande arbetsuppgifter lyftas bort från dina medarbetare. På så sätt får de tid att jobba med uppgifter såsom analys och insikter, som ger ett mervärde till kunden. 

Idag är tekniken mogen nog för att slippa ha arbetsuppgifter som manuell rapportgenerering där “klippa-och-klistra-metoden” i många fall är gängse. Genom effektiva systemstöd kan du istället skapa snygga och matnyttiga rapporter med bara ett par knapptryckningar. Resultatet blir nöjdare medarbetare eftersom de får använda sina kunskaper till att skapa insikter och såklart ett bättre underlag till kunderna, som de kan fatta beslut på. 

Bygg bort sårbarheter med automatisering

I många fall sitter ett fåtal personer på mycket kritisk kunskap som skulle vara förödande om den försvann. Det kan röra sig om återkommande undersökningar som alltid görs av samma person, eller vissa kritiska system som enbart en eller två personer kan hantera. 

Vid en genomgång av processer och leveranser kan sådana sårbarheter identifieras och hanteras. Välutvecklade system har dessutom intuitiva användargränssnitt vilket gör det enklare för flera personer att utföra viktiga uppgifter utan omfattande utbildning. 

Ökad flexibilitet med ett skalbart system

Det är heller inte ovanligt att undersökningsföretag upplever en ojämn fördelning av arbeten över året. Det går inte att bygga sin verksamhet baserat på varken toppar eller dalar eftersom det antingen kommer innebära för höga kostnader eller för låg flexibilitet att ta in nya uppdrag. 

Här kan ett skalbart system bidra med mycket, genom att se till att tidskrävande och repetitiva arbetsuppgifter automatiseras. Medarbetarna kan istället fokusera på det som gör ditt företag unikt. Med en inbyggd flexibilitet i sitt arbetsflöde kan de jobba med både nya och befintliga kunduppdrag på bästa sätt. 

Ett klick för att börja automatisera

Att bara köpa in ett system är dock inte tillräckligt, eftersom det måste integreras med befintliga processer. Här är det viktigt att hitta en samarbetspartner som kan hjälpa dig att ta fram rätt lösning utifrån dina förutsättningar. 

Vill du ha en partner som verkligen förstår din verksamhet och som kan hjälpa dig med både små och stora utmaningar? Då ska du kontakta oss för en Research Automation Workshop. Där kan går vi igenom vad du behöver göra och var du ska börja för att få bästa effekt.