Intervju

Indikator ger svar på komplexa frågor från offentlig sektor

Indikator är ett undersökningsföretag med fokus på offentlig sektor. Man genomför några av Sveriges största undersökningar där resultaten måste kunna presenteras i många olika skärningar och på många nivåer. I Research Automators har man hittat en stabil och lyhörd partner med en plattform som inte sätter några begränsningar.

Vi har pratat med Edvin Boije, vice vd och projektledare på Indikator, för att höra mer om hur verktyg från Research Automators hjälper dem att lyckas med sitt arbete.

Edvin Boije, vice vd och projektledare på Indikator

Undersökningar med specifika krav och hög komplexitet

Indikator är systemanvändare sedan 2016 och genomför några av Sveriges största undersökningar med hjälp av Research Automators plattform.

”Många av våra kunder har komplexa kravspecifikationer och inte minst hårt reglerad formalia för frågor som personuppgiftshantering, patientsekretess och tillgänglighetsanpassningar,” berättar Edvin Boije.

Det innebär att de flesta projekt som Indikator hanterar är unika. Man skräddarsyr i princip varje undersökning baserat på beställarens unika behov. Ofta är också själva resultatrapporteringen komplex med många organisatoriska nivåer och sidoavdelningar som alla behöver få sin nedbrytning av resultaten. Här uppskattar man plattformen från Research Automators som med sin flexibilitet gör det möjligt att lösa kundernas behov.

”En av de saker vi uppskattar mest med plattformen är att det är väldigt lätt att göra det lätta och möjligt att göra det som är svårare. Den har det djup vi behöver utan att systemet för den skull blir onödigt svårhanterligt för enklare uppgifter,” fortsätter Edvin Boije.

Tätt samarbete och möjlighet att påverka utvecklingen

Innan man började samarbetet med Research Automators hade Indikator en egen plattform och egna utvecklare. När man istället valde att satsa på ett samarbete var det viktigt att hitta en leverantör där det fanns möjlighet att påverka utvecklingen av plattformen och snabbt lösa behov som uppstår. Det har fungerat bra med Research Automators.

”Vi samarbetar nära och träffas regelbundet för att stämma av våra behov. Teamet på Research Automators är verkligen lyhörda och hjälper till att hitta lösningar när vi tar fram undersökningar som möter våra kunders behov,” säger Edvin Boije.

Ibland handlar det om specifik funktionalitet, men lika ofta generella funktioner som gör plattformen bättre för alla användare.

Bred användning av plattformen

Alla nyanställda introduceras tidigt till plattformen och använder sig av den i sitt arbete. Man ser stora fördelar med att alla, från projektledare till ledning, skaffar sig kunskap och förståelse för hur systemet fungerar.

”Vi har både riktigt avancerade användare och generalister som arbetar med systemet, men alla här har nyttjat det på något sätt för sina olika behov,” avslutar Edvin Boije.

På Indikator använder man dagligen systemet från allt från insamling till rapportering och analys. Man är ganska självgående och har personal som är så duktiga att de kan själva kan bidra till utveckling av plattformen. Varje år samlar man in över en miljon svar genom plattformen. Alla undersökningar och rapporter skräddarsys efter beställarens önskemål och behov.