Intervju

“En plattform som ger oss full frihet att utveckla vårt erbjudande”

Axiom Insight är en insiktsbyrå som arbetar i gränslandet mellan undersökningar och målgruppsanpassning av kommunikation. Kunderna finns såväl inom det privata näringslivet som bland myndigheter och intresseorganisationer.

Vi har pratat med Louise Stenberg på Axiom Insight för att höra mer om varför de valde en plattform från Research Automators för att skapa sitt erbjudande.

Goda erfarenheter från tidigare

När Axiom Insights grundades för tre år sedan hade både Louise Stenberg och vd Tove Jarl goda erfarenheter av att arbeta med Research Automators.

“Vi tyckte båda om att arbeta med Research Automators, så det var självklart för oss att fortsätta samarbetet och välja deras plattform även för Axiom Insight,” säger Louise Stenberg.

Det man gillar bäst med Research Automators är hur nära man samarbetar med sina kunder för att kontinuerligt utveckla användandet av plattformen och lösa problem som kan uppstå längs vägen. Louise beskriver att önskemål om utveckling tas emot med öppna armar och används för att hela tiden göra plattformen bättre. Det nära samarbetet ger också en stor trygghet när det gäller support och snabbt få hjälp när man har frågor.

”Det handlar inte bara om support, utan vi arbetar löpande tillsammans för att maximera värdet vi får ut av Research Automators plattform,” fortsätter Louise.

Flexibilitet som passar Axiom Insights breda portfölj

Enligt Louise utnyttjar Axiom Insight det mesta som plattformen erbjuder. Man har ett löpande trackingsystem som kallas Axel som ger svar på hur allmänheten ser på olika frågor. Oftast utgår Axiom Insight från kundens önskemål och skräddarsyr ett upplägg som använder sig av metoder samt analyser som bäst svarar på kundens frågor. Det kan handla om allt från att testa hur målgrupper tar emot budskap, opinionsläget, fokusgrupper eller skräddarsydda kvalitativa samt kvantitativa studier.

“Plattformen är mycket flexibel. Det är egentligen bara användarnas kunskaper och behov som sätter gränser för vad som går att göra,” säger Louise.

Axiom Insights använder sig bland annat av plattformens inbyggda funktioner för löpande tracking och att man snabbt kan skapa digitala fokusgrupper. En annan funktion som uppskattas är integrationen av funktioner för mejlutskick. Med den kan man enkelt ladda upp respondenter och skapa egna utskick.

Axiom Insight uppskattar även hur intuitivt det är att arbeta med plattformens grundläggande funktioner. Men att hitta och använda mer avancerade funktioner går självklart lika bra.

”Det finns en stor frihetsgrad när det gäller att koda saker själv. Om man bara vill göra grundläggande saker är plattformen intuitiv, men har man större insikter om data och undersökningar går det nästan att göra vad som helst. De gånger vi har haft specifika behov som vi inte själva fixat har Research Automators hjälpt oss med det,” avslutar Louise.