Tips & Guider

6 sätt att använda AI i enkäter

Att skapa och analysera enkäter kan vara en tidskrävande process. Spara tid genom att använda dig av AI när du skapar din enkät och sammanställer resultatet. Här är 6 tips på hur du kan använda AI i din enkät och analys.

1. Få förslag på frågor och svarsalternativ

Att formulera relevanta och effektiva enkätfrågor kan vara utmanande. Användning av AI-verktyg kan underlätta denna process genom att generera förslag på frågor och svarsalternativ. Du bestämmer förstås vilka förslag du använder dig av men att få tips från AI kan verkligen spara tid.

2. Översätta din enkät med hjälp av AI

I en globaliserad värld kan enkäter nå en bred publik, och att erbjuda flerspråkigt stöd är avgörande. Använd AI-baserade översättningsverktyg för att snabbt översätta din enkät till olika språk. Detta ökar tillgängligheten och säkerställer att deltagare med olika modersmål kan delta utan hinder. Kom bara ihåg att låta en människa kvalitetsgranska översättningen!

3. Låt AI beskriva enkäten

Många gånger glömmer analytikern att i rapporten ordentligt beskriva den genomförda undersökningen, utan hoppar direkt till resultatet. Be AI generera en koncis och informativ beskrivning av enkäten utifrån vilka frågor som ställts.

4. Låt AI beskriva dina grafer i ord

Att förstå och kommunicera resultaten av enkäter kan vara utmanande, särskilt för dem som inte är vana vid att tolka grafiska data. Använd AI för att generera textbaserade beskrivningar av dina diagram och grafer. Detta gör det enklare för alla att förstå och dra slutsatser från resultaten.

Se exempel på hur AI förklarat olika grafer nedan:

5. Summera öppna svar med hjälp av AI

Öppna svar ger ofta djupare insikter, men att analysera dem manuellt kan vara tidskrävande. Använd AI för att automatiskt summera och kategorisera öppna svar. Detta sparar tid och ger dig en överblick över de viktigaste kategorierna som framkommer i deltagarnas kommentarer.

6. Koda öppna svar med AI

För att kvantifiera och analysera öppna svar kan AI användas för att koda dem i kategorier eller teman. AI kan effektivt koda och kategorisera stora mängder öppna svar, vilket ger dig kvantitativa data som kan integreras med övriga resultaten.

Sammanfattning

Genom att integrera dessa sex sätt att använda AI kan du optimera dina enkäter för att få djupare insikter på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Så nästa gång du planerar en enkät, överväg att dra nytta av kraften hos artificiell intelligens för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i hela processen.

I Research Automators plattform är alla dessa 6 användningsområden redan inbyggda och ett knapptryck bort!

I videon nedan ser du hur du använder dessa tips i vår plattform.

Vill du ha fler råd om hur du på bästa sätt använder AI i din undersökning?

Då är du välkommen att kontakta oss på Research Automators!