Automatisering

4 skäl till att automatisera din enkäthantering

Allt fler företag väljer idag att automatisera delar av sin verksamhet för att kunna arbeta mer effektivt. Med dagens moderna teknik går det dessutom att helt eller delvis automatisera sin enkäthantering, för att snabba på processen samtidigt som risken för fel minskar.

Här är fyra skäl till varför du ska automatisera din enkäthantering:

1. Automatisering ger snabbare leveranser 

Tänk dig att du gör en stor marknadsundersökning och sedan ska sammanställa resultatet till kunden. Med en 100-sidig rapport innebär detta många timmars arbete bara med att klippa ut och kopiera in data i en powerpoint från andra verktyg.  

Vad skulle det innebära för dig om du istället att du kunde skapa en färdig rapport på bara några minuter? Med ett automatiserat system kan du förbereda rapportstrukturen redan under insamlingsperioden, och när alla resultat är analyserade och klara så genererar du rapporten med ett par knapptryckningar. Plötsligt kan kunden få sin rapport flera dagar tidigare och du har sluppit massor av manuellt arbete. 

2. Minskar risken för fel 

Det manuella arbetet som en marknadsundersökning ofta innefattar kan i ett automatiserat system helt, eller i varje fall till stora delar, tas bort. Detta innebär inte bara stora tidsvinster utan minskar även risken för mänskliga fel. 

Det går dessutom att lägga in kontrollfunktioner redan under insamlingsprocessen, för att säkra mot felaktiga inmatningar av data. På så sätt kan du skapa ökad trygghet genom hela processen, från insamling till rapportgenerering. I slutänden får du en bättre rapport som du och kunderna kan lita på till 100 procent! 

3. Du får mer tid till analys 

Allt för ofta fastnar arbetet med undersökningar i att hantera data istället för att analysera den. Det är även vanligt att undersökare använder flera olika verktyg på vägen från datainsamling till rapport, allt från enkätverktyg och statistikverktyg som SPSS till tabeller i Excel. 

Här är några vanliga delmoment:

  • Slå samman olika variabler till index 
  • Skapa nya variabler för att beräkna andel positiva per fråga
  • Beräkna medelvärde, konvertera till 0-100 skala eller NPS
  • Korrelationsberäkningar
  • Skapa grafer manuellt från Excel-tabeller

Tiden som skulle gå åt till att analysera och ta fram viktiga insikter försvinner i hantering av all data. Att automatisera den här processen förflyttar helt enkelt arbetsbördan från människan till maskinen och samlar dessutom allt på ett ställe. 

4. Automatisering ökar skalbarheten

När du arbetar i en skalbar process ökar inte belastningen oavsett om du hanterar fem kunder eller hundra kunder. Ett automatiserat system hjälper dig att samla alla delmoment på ett ställe och minskar risken för fel i datahanteringen, något som gör det möjligt att producera färdiga rapporter på löpande band. Vad som kvarstår är förstås den mänskliga förmågan att dra slutsatser av all data. Men med hjälp av benchmarks, indextal och andra datakällor går även det momentet att optimera. 

Givetvis finns det ingen anledning att automatisera för automatiserandets skull. Målet måste alltid vara att effektivisera dina affärskritiska processer, så att dessa sker snabbare och med högre kvalitet. 

När du börjar automatisera delar av arbetet blir det ofta tydligt att vissa moment är delvis eller helt överflödiga, eftersom de syftar till att hantera ett problem som inte längre existerar i ett automatiserat flöde. Det innebär att du kan lägga mer tid på rätt saker, istället för att fokusera på att saker görs rätt. Se därför till att du automatiserar de delar som leder till en bättre kundleverans. Det kommer både dina medarbetare och kunder att tacka dig för.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av en automatiserad enkäthantering? Kontakta oss så bokar vi in ett kostnadsfritt möte!