Nostalgi

20 år av effektivisering för undersökningsbranschen

Research Automators grundades år 2002 men historien började redan tio år tidigare. Företagets grundare Sten Ortman startade ett bolag i Estland för att hitta fler bra programmerare, eftersom de var så svåra att få tag på i Sverige. Från att ha utvecklat ett system för att tolka och scanna pappersenkäter skapades redan 1997 stöd för att i samma verktyg hantera webbenkäter.

IT-boom och expansion

När Sten och programmerarna i Estland var redo att lansera systemet bildades ett produktbolag (Living Questions) och riskkapital plockades in. Det blev starten på en snabb expansion, det var ju det som gällde under IT-boomen, och snart var man 60 anställda.

Ett amerikanskt bolag var intresserade att köpa bolaget för närmare en halv miljard kronor, men innan den affären blev av smällde IT-bubblan och köpet blev inte av. Bolagets kapital sinade snabbt i den stora kostymen och pengarna tog slut.

Nystart

Sten köpte tillbaka bolaget 2002 och grundade det som idag är Research Automators med ambitionen att driva ett bolag som stod på egna ben med långsiktighet och lönsamhet snarare än försäljning av bolaget som målsättning. Systemet vidareutvecklades för att klara av enorma datamängder, komplexa enkäter och med undersökningar med tusentals rapporter.

Ett av de första stora uppdragen som skulle bevisa att systemet även klarade av projekt i global skala, var IKEAs kundundersökning som genomfördes på 300 varuhus. Utmaningen var inte bara att hantera olika språk, däribland ikonografiska skriftspråk, utan även att genomföra hela projektet inom tre dagar.

Bolaget vann också flera stora upphandlingar från myndigheter som behövde hjälp med komplex statistikinsamling till Sveriges offentliga statistik.

Moln­baserad lösning

2010 var det dags att gå från desktop-system till en SaaS-plattform och därigenom fick företaget flera undersökningsföretag som licenskunder.

Tio år senare var det dags för utvecklingen av ett helt nytt användargränssnitt i plattformen – som nu har sett dagens ljus och kontinuerligt förfinas.

Bra teknik kräver bra medarbetare

Det är inte bara tekniken som varit avgörande för företagets stabila utveckling under 25 års tid, utan även personalen.

Stens söner Mattias och Jonas började arbeta i firman och blev efter några år delägare. Jonas tog över rollen som VD 2012 men Sten är fortfarande aktiv i bolaget och en stor tillgång, trots att pensionsåldern är passerad.

För något år sen utökades ägandet och styrelsen med medarbetarna Dan-Martin och Emil så karaktären har ändrats från att vara ett familjeföretag till att bli medarbetarägt. Att företagets medarbetare trivs är det ingen tvekan om, då ingen valt att lämna bolaget på snart 10 år.

Från tidigt 90-tal till idag har Research Automators stått för kvalitet, banbrytande lösningar, kundfokus och kontinuitet. Eller som Sten själv säger ”Vi på Research Automators brinner för att ta fram lösningar av högsta klass till en bransch som är under ständig utveckling!”